เงื่อนไขการรับประกัน

 

w bullet2x1. ระยะเวลารับประกัน w bullet2x2. การรับประกัน คุณภาพอะไหล่แท้ w bullet2x3. การรับประกันแบตเตอรี่ w bullet2x4. การรับประกันยางรถยนต์

w period2x

120,000 KM

w parts2x

20,000 KM

w battery2x

20,000 KM

w tire2x

50,000 KM

ระยะเวลารับประกัน ภายในระยะเวลา 4 ปี หรือ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่รถใหม่ส่งมอบให้ลูกค้ารายแรก

 การรับประกันคณุภาพอะไหล่แท้เอ็มจี ที่ติดตั้งจากผู้จำหน่ายเป็นเวลา 1 ปี หรือ 20,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่บนใบเสร็จ การรับประกันแบตเตอรี่ 1 ปี หรือ 20,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน  ยางรถยนต์รับประกัน 2 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน ตามเงื่อนไขบริษัทผู้ผลิตยาง ซึ่งพิจารณาชดใช้โดยเปรียบเทียบความลึกดอกยางที่เหลือกับความลึกมาตรฐานของดอกยาง
การรับประกัน

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม อันเนื่องมาจากการเสื่อมสภาพตามการใช้งาน เช่น ค่าปรับตั้งศูนย์ล้อ,ถ่วงยาง,ทำความสะอาด, ขัดสี, สารหล่อลื่นทุกชนิด, การเปลี่ยนไส้กรองต่างๆ, ยางใบปัด น้ำฝน, ฟิวส์, หัวเทียน, หลอดไฟ, ผ้าเบรก, ผ้าคลัตช์, สายพาน, แปลงถ่าน, ยางแท่นเครื่องที่สึกหรอ เป็นต้น

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง (Roadside Assistance)

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับลูกค้า MG ของเราทุกคัน ภายในระยะเวลารับประกัน คือ 4 ปี 120,000 กิโลเมตร อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน